" پیش ثبت نام لاتاری 2026 " شروع شد. همین حالا با نرخ سال گذشته ثبت نام کنید.

ورود به پنل کاربری مشتری

در پنل کاربری روند درخواست های خود را مشاهده کنید. همچنین اگر با لایزرو در لاتاری شرکت کرده باشید می توانید کانفرمیشن و نتیجه لاتاری خود را مشاهده کنید.

در پنل کاربری روند درخواست های خود را مشاهده کنید. همچنین اگر با لایزرو در لاتاری شرکت کرده باشید می توانید کانفرمیشن و نتیجه لاتاری خود را مشاهده کنید.